MOKO 510N

 • English

  Türkçe

  PCS System:Pressure Control (REGULATOR) System

  PCS Sistem: Basınç Kontrolü (REGÜLATÖR) Sistemi

  Coupling system

  Adaptörlü Sistem

  Stainless Steel Body, Stainless Steel Head

  Paslanmaz Çelik Gövde, Paslanmaz Çelik Kafa

  Easy to change burs (Ultra Push Button)

  Kolay Frez Değiştirme imkânı (Ultra Push Button)

  Air Pressure: In the range of 2.0 bar to 4.2 bar

  Recommended 2.2 Bar ~ 2.5 Bar (±0.3

  Hava Basıncı: 2.0 bar ila 4.2 bar aralığında

  Önerilen 2.2 Bar ~ 2.5 Bar (±0.3)

  Rotation Speed: 320,000 ~ 400,000 rpm

  Dönme Hızı: 320,000 ~ 400,000 rpm

  Standard Head, Maximum Engine Power: 22,10 W (±%5)

  Standart Kafa, Maksimum Motor Gücü: 22,10 W (±%5)

  Balanced Cartridge System (Vibration-free Operation)

  Balanslı Kartuş Sistemi (Titreşimsiz Kullanım)

  55,6dBA (± 5%) Sound Level

  55,6dBA (± 5%) Ses Seviyesi

  New Generation Closed Ceramic or Steel Ball Bearing

  Yeni Nesil Kapalı Seramik veya Çelik Rulman

  Clean Head System

  Temiz Kafa Sistemi

  Four Points of Optimum Cooling

  Dört Noktadan Optimum Soğutma

  with up to 30N chuck retention force – no loosening

  30N’ ye kadar Chuck Tutma Kuvveti – Gevşeme Yok

  Anti-Retraction System

  Anti-Retraction Sistem

  Anti-Head System

  Anti-Head Sistem

  Water Pressure: 0.8 - 2.5 bar

  Su Basıncı: 0.8 - 2.5 bar

  Water Outlet 80ML (Min)

  Su Çıkışı 80ML (Min)

  Water Pulverized Pressure: 1.0 - 4.0 bar

  Su Pulverize Basıncı: 1.0 - 4.0 bar

  Maximum Air Consumption: <.50 I/minute

  Maksimum Hava Tüketimi: <.50 I

  134/135 ˚C Autoclavable

  134/135 ˚C Otoklavlanabilir

  Thermo disinfectant suitable

  Termo Dezenfeksiyona Uygun

  Can be autoclaved in DAC

  DAC Otoklavnabilir.

  Borden Connection Option (B2)

  Borden Bağlantı Seçeneği (B2)

  Midwest Connection Option (M4)

  Midwest Bağlantı Seçeneği (M4)

  Head diameter: ø 11.30 mm

  Kafa Çapı: ø 11.30 mm

  Head height: 13.40 mm

  Kafa Yüksekliği: 13.40 mm

  Weight: 47 GR

  Ağırlık: 47 Gram

  Oil: MDK 500ML Spray

  Yağlama: MDK 500ML Sprey

  • Carbide-made Spindles
  • German Ceramic Ball Bearings
  • Air-pressure Regulation